Graffiti in the OSTRAVA!!!

Pokud se zajímate o Hip-Hop, graffiti atd... Proste pokud máte rádi tuhle kulturu, tak vtom pripade jste na mojich stránkách vítáni! Zde se dozvíte pár věcí o Graffiti. Snad se bude stránkám darit! Stránky jsou zatím ve vývoji, omluvte prosím nedostatky! Dekuji- Váš Admin. StreetBomber

Graffiti Slovník

 • Bachař - člověk nesprejující, ale hlídající sprejery před případným nebezpečím např. policie, většího počtu procházejících lidí atd.
 • Backjump (BJ) – namalování panelu za provozu soupravy
 • Can – plechovka spreje
 • Cap – tryska na spreje
 • Check - uznání druhého writera za dobrý piece (slovo má stejný význam ve více případech)
 • Chrom – stříbrné graffiti,zvýrazneni uhlu stínů
 • Crew – skupina writerů, která pracuje společně [1]
 • End to end (či také End2end) – panely přes celý vagón
 • Fatcap – tryska s nejširší stopou (až 20 cm tlustá plná stopa)
 • Fresh - piece vytvořen novým writerem
 • Guru – učitel
 • Korouhev - celý úplný název crew , který něco znamená např.GNK crew GyNeKolog, ABS crew ABStynent, TSZ crew Ty Si Zmrd atd.
 • Lauf - označení pro šířku stopy. V praxi mluvíme o "širokých laufech" a úzkých "laufech"
 • Máselnice - crew nebo writer známý tím, že svede nebo dělá pouze tagy
 • Needle, Skinny cap – tryska s nejužší stopou
 • New York cap - název pro trysku, s daným rozptylem + design trysky
 • Oneman barevný wholecar – barevné graffiti přes celou plochu vagonu vytvořené jedním writerem, obecně to můžeme pokládat za vrchol nelegální tvorby writera
 • Out Line - univerzální tryska
 • Panel – graffiti na vagonu vlaku
 • Piece – barevné graffiti, důraz na tvary písma a celkovou barevnou kompozici
 • Plech - tlaková nádoba spreje
 • Rooftop – piece/trow-up/chrom na střeše
 • Sketch – skica (náčrtek graffiti na papír)
 • Strup - podtržení tagu
 • Svrček - český ekvivalent pro cap
 • Sýrovice - crew nebo writer známý tím, že dělá jenom legální zdi
 • Tag – podpis writera pseudonymem, důraz na kompozici a stylizaci[1]
 • Trow-up – rychlé graffiti, důraz na jednoduchost
 • Toy – nezkušený začátečník, hanlivé označení [1]
 • Vokrouhláček - graffiti s kulatým tupým zakončením písmene
 • Vostráček - graffiti s ostrým zakončením písmene
 • Wholecar (WC) – graffiti přes celou plochu vagonu
 • Wholetrain (WT) – graffiti přes celou soupravu vlaku
 • Writer – člověk, který vytváří graffiti [1]
 • XeroxBoy - začátečník,který kopíruje styl od jiné crew/writera
 
Graffiti??-My live!!